مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

اخبار

• سرچشمه اميد براي پروانه هاي شكسته بال
  گفت وگو با پزشك متخصصي كه بي چشمداشت زندگي مي بخشد ادامه مطلب...
انجمن حمایت از بیماران رماتیسم ایران

درمانگاه روماتولوژی

درمانگاه روماتولوژی درمانگاه روماتولوژی

خدمات:

 • کلینک كمردرد
 • پوكی استخوان
 • آرتروز
 • لوپوس
 • آرتریت روماتوئید
 • بهجت
 • روماتولوژی اطفال

لیست پزشکان:

 • دكتر فرهاد غریب دوست: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر احمد رضا جمشیدی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر محمد حسن مرادی نژاد: فوق تخصص روماتولوژی اطفال –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر سیمین الماسی: فوق تخصص روماتولوژی –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر الویس مراد خان: فوق تخصص روماتولوژی –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دکتر نوشین بیات :فوق تخصص روماتولوژی –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دکتر مژگان رضایی پور:فوق تخصص روماتولوژی
 • دکتر کمال اصالت منش:فوق تخصص روماتولوژی
 • دکتر نگین محتشم :فوق تخصص روماتولوژی