مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

درمانگاه روماتولوژی

درمانگاه روماتولوژی درمانگاه روماتولوژی

خدمات:

 • کلینک كمردرد
 • پوكی استخوان
 • آرتروز
 • لوپوس
 • آرتریت روماتوئید
 • بهجت
 • روماتولوژی اطفال

لیست پزشکان:

 • دكتر فرهاد غریب دوست: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر احمد رضا جمشیدی: فوق تخصص روماتولوژی – استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر محمد حسن مرادی نژاد: فوق تخصص روماتولوژی اطفال –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر سیمین الماسی: فوق تخصص روماتولوژی –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دكتر الویس مراد خان: فوق تخصص روماتولوژی –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دکتر نوشین بیات :فوق تخصص روماتولوژی –استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران
 • دکتر مژگان رضایی پور:فوق تخصص روماتولوژی
 • دکتر کمال اصالت منش:فوق تخصص روماتولوژی
 • دکتر نگین محتشم :فوق تخصص روماتولوژی