مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

دکتر سید طاهره فائزی

فوق تخصص : روماتولوژی

روزها : پنجشنبه ها (صبح )(یک هفته در میان)

شماره تماس : 88638906