مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

دکتر فرهاد غریب دوست

دکتر فرهاد غریب دوست دکتر فرهاد غریب دوست

فوق تخصص روماتولوژی

اطلاعات شخصی:
نام : فرهاد
نام خانوادگی : غریب دوست
تاریخ تولد: 30/6/1340
محل تولد: تهران

میزان تحصیلات :
مدرسه راهنمایی و دبیرستان : تهران
پزشکی عمومی : دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1358تا 1366
تخصص داخلی : دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان شریعتی، 1366 تا 1370
فوق تخصص روماتولوژی: دانشگاه علوم پزشکی تهران : مرکز تحقیقات روماتولوژی , بیمارستان شریعتی 1370تا 1372

عضو هیات علمی :
رئیس واحد تحقیقات بیماری اسکلروز منتشر از سال 1376
مدیر کل امور دانشجویان , دانشگاه علوم پزشکی تهران 1370 تا 1372
قائم مقام معاون پژوهشی، وزیر بهداشت 1371 تا 1373

سمت فعلی :
استاد روماتولوژی مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1380
دانشیار روماتولوژی مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1378 تا 1380
عضو مرکز تحقیقات روماتولوژی ایران وکمیته پژوهشی آن از سال 1372تا 1378
موسس و رئیس مرکز فوق تخصصی روماتیسم ایران


عضویت :
عضو انجمن روماتولوژی ایران
عضو انجمن روماتولوژی منطقه آسیا و اقیانوسیهAPAR)) در بخش بیماری اسکلرودرمی
نائب رئیس انجمن روماتولوژی منطقه آسیا و اقیانوسیه بیماری اسکلرودرمی
مشاور بین الملل انجمن روماتولوژی منطقه آسیا واقیانوسیه
مشاور بین المللی انجمن روماتولوژی
عضو کمیته فارموکوپه ایران


سابقه تدریس:
پزشکی داخلی به دانشجویان پزشکی 1370 تا 1372
روماتولوژی به دانشجویان و انترنهای پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1372
روماتولوژی به رزیدنتهای داخلی , دانشگاه علوم پزشکی تهران , از سال 1372
روماتولوژی به دوره فوق تخصص روماتولوژی , دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1372

سابقه کار :
بخش بستری بیماران روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کلینیک سرپایی بیماران روماتولوژی
بیماری سرپایی اسکلرودرمی
بیماری سرپایی CTD
راهکارهای روماتولوژی شامل اسپیراسیون سوویال و بیوپسی سوویال/ بیوپسی استخوان
آزمایشگاه تحقیقاتی روماتولوژی

تالیف و ترجمه کتاب:

تالیف 12 کتاب به زبان فارسی

12 ترجمه کتاب

مقالات :
80 مقاله منتشر شده در مجلات پزشکی بین المللی و 16 مقاله منتشر شده در مجلات پزشکی  داخلی، 129 مقاله ارائه شده در کنگره های بین المللی و سمینار و کنفرانس های پزشکی و 57 مقاله ارائه شده در کنگره کشوری, سمینار و کنفرانس های پزشکی

لیست مقالات 1383 تا 1387

1) ارزیابی سرم تورمبومودلین در بیماران مبتلا به SLE ، چهارمین کنگره ایمونولوژی بوداپست ، مجارستان 13 تا 17 آبان 1383(مشترک)

2) کنگره اروپایی سالانه روماتولوژی برلین 20 تا 23 خرداد 1383(مشترک)

3) آیا هنوز تست پاترژی ارزش دارد؟ یازدهمین کنفرانس بیماری بهجت , آنتالیا , ترکیه , مهر 1383(مشترک)

4) مطالعه بلند مدت آزاتیپرین در زخمهای چشمی بیماری بهجت در کنگره بین المللی بیماری بهجت آنتالیا , ترکیه مهر 1383(مشترک)

5) چقدر انتظار دارید بیمارانی با آسیب های چشمی ناشی از بیماری بهجت به پالس سیکلوفسفامید پاسخ دهند؟ کنگره بین المللی بیماری بهجت در آنتالیا ، ترکیه مهر 1383(مشترک)

6) بیماری بهجت در ایران تحلیل 059 5 مورد آرشیو پزشکی ایرانی(مشترک)

7) مقایسه علائم بارز بیماری بهجت بین بیماران ترک و دیگراقوام در ایران یازدهمین کنفرانس بین المللی بیماری بهجت ف آنتالیا, ترکیه ,مهر 1383(مشترک)

8) بیماری بهجت با تاخیر(late onset ) بعد از 40 سالگی, گزارش 389 موارد بین المللی ,کنگره بیماری بهجت, آنتالیا ترکیه مهر 1383(مشترک)

9) روش جدید ساده استفاده از شجره طبقه بندی شده برای تشخیص بیماری بهجت کنگره بین المللی بیماری بهجت , ترکیه مهر 1383(مشترک)

10) HLA-B51 بیماری بهجت , کنگره بین المللی بیماری بهجت آنتالیا, ترکیه مهر 1383(مشترک)

11) فیبرو میالژی در بیماری بهجت ,کنگره بین المللی در بیماری بهجت آنتالیا , ترکیه آبان1383(مشترک)

12) مطالعه بلند مدت پالس سیکلوفسفامید در آسیب های چشمی بیماری بهجت کنگره بین المللی بیماری بهجت آنتالیا ترکیه آبان 1384(مشترک)

13) ارتیاط سطح سرمی تری گلیسرید, لیپوپروتئین با دانسیته های بالا , تومر نکروفاکتور آلفا و رسپتوهای محلول آن با فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوزیس , مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان , دوره 14 شماره 54 , بهار 1358, صفحات 1 تا 9 (مشترک)

14) مقایسه سطح پروتئین شوک حرارتی -70در مایع سویال بیماران مبتلا به آرتریت روماتید و استئو آرتریت مجله دانشکده پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی تهران ,دوره 65 شماره 7 مهر 86 , 28 تا 31(مشترک)

15) شناسایی DNA مایکوپلاسما در سرم بیماران آرتریت روماتید به وسیله PCR  مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران , دوره 25, شماره 2, تابستان 1386, 178تا191 (مشترک)

16) مقایسه روشهای مختلف سلول Dendriticازیاخته مغز استخوان موش / مجله پزشکی ,( هر سه ماه یکبار ) 9 , تابستان 1386 , شماره سریال 34 , صفحه 81 تا 157(مشترک)

17 ) انسفالومیلت خود ایمنی تجربی ایجاد شده توسط آنتی ژن پالس شده سلولهایِDendritic در C57BL/61 موش تاثیر تزریقRout Exp. انیم ،(1 )57, 000-000, 1387(مشترک)

18) شیوع درگیری های ریوی و ارتباط فعال آن با فعالیت بیماری در مبتلایان به آرتریت روماتید ,دانشگاه علوم پزشکی تهران 62-1379 مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران , سال 62, شماره 2 ,123 تا 130(مشترک)

19) فراوانی شاخص های ایمونولوژیک و التهابی در انفارکتوس میوکارد حاد بیمارستان شریعتی ازسال 1381 تا سال 1383 مجله دانشکده پزشکی , دانشگاه علوم پزشکی تهران , سال 63 , شماره 11 , صفحات 874تا 878, (1384)(مشترک)

20) حساسیت و اختصاصیت علائم عروقی و پوستی در بیماری اسکلرودرمی محدود شده ,حکیم 1384 , (3) 8 , 25 تا 30(مشترک)

21) کلوفوس فامید در بیماران با آسیب های چشمی در  بیماری بهجت در ایران J MEDSCI,30(x) 1384(مشترک)

22) چقدر انتظار دارید که آسیب های چشمی در بیماری بهجت با پالس سیکلوفسفامید درمان شود؟  مجله علوم پزشکی ایران , شهریور 1384, (3)30 , 101 تا 104(مشترک)

23) ارزیابی ارتباط بین آرترید روماتید و مایکوپلاسما به وسیله PCR اولین کنگره بین المللی ژنومیک و بیوتکنولوژی , 3 تا 5 آذر ,1386 S5,09,(مشترک)

24) طرح مطالعه و پروتکل فاز یک کلینیکی برای تعیین حداکثر دز قابل تحمل وریدی IMODTMدر ایدز بیمارانی که جواب آزمایششان مثبت می باشد. مجله ایرانی آلرژی , آسم و ایمونولوژی جلد ششم,  ضمیمه ششم ,آذر1386، S4.08(مشترک)

25) فاز یک کلینیکی برای تعیین حداکثر دز قابل تحمل وریدی و مسمومیت IMODTM در بیماران بی علت  مبتلا به ایدز .مجله ایرانی آلرژی ، آسم و ایمونولوژی , جلدششم , ضمیمه ششم ,آبان 1386، S5.09(مشترک)

26) ارزیابی اثرات درمانی IMODTM درمان ایمنی در بیماران مبتلا به عفونت ایدز , ارزیابی کلینیکی تصادفی چند مرکزی, مجله ایرانی آلرژی , آسم و ایمونولوژی ، جلد ششم, ضمیمه ششم آبان 1386 ، S6 ,012(مشترک)

27) نتایج بلند و کوتاه مدت IMODTM بیماران HIV–واحد طولی بلند مدت , مطالعه cohort(مشترک)

28) پاسخ های ایمنی در محیط زنده و محیط زندهقبلی در IMODTMدر فرمول داروهای گیاهی(مشترک)

29) پاسخ های ایمنی در محیط زنده و محیط زنده قبلی در فرمول داروهای گیاهی IMODTMدر آزمایشات حیوانات, مجله ایرانی آلرژی ، آسم و ایمونولوژی, جلد ششم, ضمیمه ششم آبان1386 ، S9,018(مشترک)

30) رزیابی ایمنی و اثر IMODTM در بیماری ایدز, مجله ایرانی آلرژی ، آسم و ایمونولوژی, جلد ششم ,ضمیمه ششم ,آبان1386 ، S10,020(مشترک)

31) اثرات IMODTM در علائم فعال لمفوسیت های مهاجردر اگزودهای ناشی از تاولهای پوستی مورد آزمایش در افراد سالم , مجله ایرانی آلرژی, ، آسم و ایمونولوژی ,جلد ششم, ضمیمه ششم,آبان 1386 , S11.021(مشترک)

32) ارزیابی اثر IMODTM در عملکرد سیتوکاین در اگزودهای تاول پوستی در موارد سالم مجله ایرانی آلرژی ، اسم وایمونولوژی,جلد ششم,ضمیمه ششم. آبان 1386، S11.021(مشترک)

33) ارزیابی کلینیکی فاز 2 بیماران مبتلا به عفونت HIV که IMODTM را از پدر ومادرشان دریافت کرده اند. مجله ایرانی آلرژی ، اسم و ایمونولوژی ،جلد ششم , ضمیمه ششم, آبان 1386 ، S14.028(مشترک)

34) پاسخ نمایشی بیماری ایدز به IMODTMدرون وریدی ، مجله ایرانی آلرژی ، آسم و ایمونولوژی، جلد ششم ، ضمیمه ششم ، آبان 1386 ،s38.p45 (مشترک)

35) ارزیابی حداکثر دز قابل تحمل داروهای گیاهی جدید؛ سملیل (انژِی پارسTM ( در زخم پای  دیابتیک : فاز یک ارزیابی کلینیکی دارو 1385(ضمیمیه 1) 25 نا 30(مشترک)

36) اثر آنژی پارس ، دارو گیاهی جدید زخم پای دیابتیک, فاز 2 ارزیابی کلینیکی دارو1387(ضمیمه 1)  31 تا 34(مشترک)

37) اثر سمیلیل درون وریدی (آنژی پارس TM) در درمان زخم پای دیابتیک, دریک ارزیابی کلینیکی چند مرکزی دارو 1385(ضمیمه ل)41 تا 48 (مشترک)

38) کاربرد کلینکی فرم خوراکی آنژیارس TMودرمان ترکیبی با فرم موضعی به عنوان درمان جدیدی برای زخمهای پای دیابتیک, ارزیابی کلینیکی تصادفی دارو 1387 (ضمیمه 1)41 تا 48(مشترک)

39) بررسی کلینیکی تصادفی دارو 1385 (ضمیمه 1) 49 تا 53(مشترک) زمینه اصلی تحقیق:

آدرس پست الکترونیکی: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید