مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای پزشکی هسته ای

خدمات:

  • تست ورزش
  • اسپكت قلب
  • تست گاما
لیست پزشکان:
  • دكتر ماهرخ بهبهانیان: متخصص پزشكی هسته ای - مسئول فنی
  • دكتر ارسلان وكیلی: متخصص پزشکی هسته ای
  • دكتر محمد افتخاری: متخصص پزشکی هسته ای