مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

سنجش تراکم استخوان

سنجش تراکم استخوان سنجش تراکم استخوان

لیست پزشکان:

 

  • دكتر فرهاد شهرام: فوق تخصص روماتولوژی - مسئول بخش