مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

تصویر برداری

تصویر برداری تصویر برداری

خدمات:

  • رادیولوژی دیجیتال
  • ماموگرافی دیجیتال
  • سونوگرافی
  • داپلر رنگی
لیست پزشکان:
  • دكتر محمدرضا يادگاری: متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و مسئول بخش
  • داخلی 104