مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

آزمایشگاه

آزمایشگاه آزمایشگاه

خدمات:

 • بیوشیمی
 • ایمونولوژی
 • هماتولوژی
 • هورمون
 • میكروب شناسی
 • سرولوژی
 • ادرار
 • الكتروفورز
 • تومورماركر
لیست پزشکان:
 • دكتر سپیده شاهرخی: دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی - مسئول فنی آزمايشگاه
 • دکتر امير سيدعلی مهبد: متخصص خون شناسی - مسئول هماتولوژی آزمايشگاه