مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

درمانگاه روماتولوژی دکتر غریب دوست

 درمانگاه روماتولوژی دکتر غریب دوست  درمانگاه روماتولوژی دکتر غریب دوست

خدمات:

  • کلینک كمردرد
  • پوكی استخوان
  • آرتروز
  • لوپوس
  • آرتریت روماتوئید
  • بهجت
  • روماتولوژی اطفال