مرکز رماتیسم ایران
021-88005141-3
نقشه سایت تماس با ما صفحه نخست

تماس با متخصص


برای تماس با متخصصان مرکز رماتیسم ایران، موقتا می توانید ایمیل های خود را به آدرس info@rcr.ir ارسال کنید.
سوالات شما حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده خواهد شد.